Έκθεση: Να μεγαλώσω ξέχασα!

0

Έκθεση Παιχνιδιών από Πηλό & Μέταλλο

Δημιουργικά Παιχνίδια των Γιάννη Αποστολίδη και Γιώργου Νεόφυτου (Χαλάση)

Από τις 11 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου
στο Cayenne restaurant/art gallery
στο ΣΤΕΝΟ της Απολλωνίας

Να μεγαλώσω ξέχασα

Απάντηση