Εμπλουτισμοί βιοτόπων σε έντεκα νησιά των Κυκλάδων με Νησιωτική Πέρδικα

0

Εμπλουτισμοί βιοτόπων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα κ. Σπύρου Σπυρίδωνος.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα κ. Σπύρου Σπυρίδωνος θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Μελέτες «Εμπλουτισμού των ενδιαιτημάτων» της Νησιωτικής Πέρδικας (Alectorischukarsubsp. cypriotes) και Φασιανού (Phasianussp.) για τους Ν. Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και Σάμου.
Εμπλουτισμοί βιοτόπων σε έντεκα νησιά των Κυκλάδων με Νησιωτική Πέρδικα
Συγκεκριμένα θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν:
Mε την υπ’ αριθ. 48022/07.07.2014 Απόφαση η Μελέτη Εμπλουτισμού συνολικά 750 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας σε δεκαοκτώ (18) περιοχές στο νησί της Σάμου, σε τέσσερις (4) περιοχές στο νησί της Ικαρίας και σε τέσσερις (4) περιοχές στο νησί των Φούρνων Κορέων από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Βαθέως Σάμου, Κολοβώσου, Ικαρίας και Φούρνων Κορέων.
Με την υπ’ αριθ. οικ.52270/22.07.2014 Απόφαση η Μελέτη Εμπλουτισμού 1.800 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας στην ν. Κάλυμνο από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλύμνου.
Με την υπ’ αριθ. οικ.52268/22.07.2014 Απόφαση η Μελέτη Εμπλουτισμού 500 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας στην ν. Κάσο από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρπάθου-Κάσου.
Με την υπ’ αριθ. οικ.52017/22.07.2014 Απόφαση η Μελέτη Εμπλουτισμού συνολικά 3.000 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας και 500 ατόμων Φασιανού στις περιοχές που περιλαμβάνουν τα νησιωτικά συγκροτήματα Λέρου, Πάτμου, Λειψών, Ακριών, Αγαθόνησου από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Λέρου.
Με την υπ’ αριθ. οικ.52269/22.07.2014 Απόφαση η Μελέτη Εμπλουτισμού 1.000 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας στην ν. Κω από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κεφάλου Κω.
Με την υπ’ αριθ. οικ.52208/22.07.2014 Απόφαση η Μελέτη Εμπλουτισμού συνολικά 4.200 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας και 1.500 ατόμων Φασιανού στις νήσους Κω και Νίσυρο από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κω.
Με την υπ’ αριθ. 52464/23.07.2014 Απόφαση η Μελέτη Εμπλουτισμού συνολικά 1.000 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας στις νήσους Ρόδο, Σύμη και Χάλκη από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου.
Με την υπ’ αριθ. 53876/29.07.2014 Απόφαση η Μελέτη Εμπλουτισμού συνολικά 10.000 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας (στα νησιά Άνδρου, Θήρας, Κέας, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σίφνου, Σύρου, Τήνου και Σερίφου) από την Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος.

Οι εμπλουτισμοί θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας της κυνηγετικής περιόδου, παρουσία οργάνων της Δασικής Υπηρεσίας και θα συνταχθούν ανάλογα πρωτόκολλα απελευθέρωσης.

Απάντηση